Collectieve inkomensverzekering

Doelgroep

Voor wie is de collectieve inkomensverzekering bedoeld?

Bijna 1 miljoen Nederlanders zijn (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Ongeacht de functie die je uitoefent en of je wel of niet gezond bent/leeft, er is een reƫle kans dat ook jij arbeidsongeschikt raakt. De collectieve inkomensverzekering is dan ook bedoeld voor alle medewerkers in dienst bij Fluvium.

Voor een aantal medewerkers is deelname niet zinvol en zij doen derhalve automatisch niet mee in deze collectieve regeling:

  1. Medewerkers die binnen twee jaar de AOW-leeftijd bereiken;
  2. Medewerkers die een WAO- uitkering ontvangen;

Er is nog een aantal andere statussen, zoals de WIA-status, waarbij bijzondere voorwaarden gelden. Lees meer over deze statussen.

ad 1) Medewerkers die binnen twee jaar de AOW-leeftijd bereiken.

Pas na twee jaar ziekte is er een kans dat je, na de keuring door het UWV, arbeidsongeschikt wordt verklaard volgens de WIA-wetgeving. Een eventuele WIA-uitkering vindt dan ook pas op z'n vroegst twee jaar na je ziekmelding plaats. Maar binnen die twee jaar bereik je al de AOW-leeftijd. Dat betekent dat je geen WIA-uitkering meer krijgt en derhalve ook geen uitkering uit de collectieve inkomensverzekering. Deelname aan de verzekering is daarom niet nodig. 

ad 2) Medewerkers die een WAO-uitkering ontvangen

Indien je nu een WAO-uitkering ontvangt, heeft deelname geen toegevoegde waarde omdat je valt onder de "oude" WAO-wetgeving en niet onder de huidige WIA-wetgeving.

Ben je ziek op ingangsdatum van de verzekering?

Ben je aangemeld*, maar op ingangsdatum van de verzekering nog ziek (of nog geen 28 dagen hersteld), dan val je nog niet onder de dekking van de verzekering. Op het moment dat je eenmaal 28 dagen volledig bent hersteld, val je wel onder de dekking van de verzekering. 

Afwijkingen en overige bijzonderheden bij Loyalis

Bij Loyalis zijn nog een paar andere bijzonderheden van toepassing als het gaat om deelname aan de verzekering. Lees meer over deze bijzonderheden.

Ga voor meer informatie over deelname aan de verzekering naar 'Hoe kan ik deelnemen' via 'Collectieve inkomensverzekering' in het menu.  


Lightbox Image