Collectieve inkomensverzekering

Premie

Omdat de inkomensverzekering van Fluvium onderdeel is van een collectieve regeling, is de premie: 0,645%.

De premie wordt maandelijks van je bruto loon ingehouden. Omdat de premie wordt ingehouden van je bruto loon, betaal je over dat bedrag geen loonheffing en sociale verzekeringspremies, waardoor de netto kosten lager zijn. Afhankelijk van jouw belastingtarief betaalt de fiscus dus een deel mee aan jouw inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Bereken hieronder jouw premie: vul jouw jaarinkomen in en klik op 'Toon verzekeringsdekking'.

De premie voor de verzekering wordt betaald door de medewerker.

LET OP: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden van de verzekeraar zijn altijd leidend. 


Lightbox Image

Bereken hier hoe hoog jouw inkomen is bij arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld van mogelijk inkomensdaling

Mijn verzekeringspremie

Mijn inkomen

Mijn bruto maandinkomen

0

Mijn bruto maandpremie

0

Mijn netto maandpremie

0
*De premie wordt berekend op basis van uw opgegeven bruto jaarinkomen. Bij de berekening van de maandpremie wordt uitgegaan van 1/12e deel van het jaarinkomen. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventueel extra inkomen zoals bonus of vakantiegeld. De getoonde dekking in de grafiek is inclusief een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid vanuit het pensioenfonds. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.