Disclaimer

Deze website dient als informatiebron voor de medewerkers van Fluvium. Het bevat informatie over de collectieve inkomensverzekering die voorbehouden is aan de medewerkers van Fluvium. De informatie op de website is indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn altijd leidend. Deze website bevat cookies, die alleen dienen om het gebruik van de site te meten en op basis daarvan de resultaten te verbeteren. Heb je vragen over deze website? Stuur dan een e-mail naar de helpdesk.