• Persoonlijke situatie (7)
 • Ik woon in het buitenland; geldt deze verzekering ook voor mij?

  Je werkt in Nederland en krijgt je salaris vanuit Nederland. Je valt dus onder de Nederlandse werknemersverzekeringen zoals de WIA. Dat betekent dat ook jij een WIA-uitkering kunt krijgen en te maken kunt hebben met een inkomensachteruitgang en daarom geldt deze regeling ook voor jou. Mocht je twijfelen of je deelneemt aan de Nederlandse sociale verzekeringen, dan kun je dit navragen bij personeelszaken.

  buitenland inkomen wetgeving
 • Ik ben zwanger; kan ik meedoen aan de verzekering?

  Ja, als je zwanger bent neem je ook gewoon deel aan de verzekering. Zwangerschap wordt niet gezien als ziekte. Mocht je ziek worden tijdens jouw zwangerschap dan gelden over het algemeen dezelfde voorwaarden als ziekte door een andere oorzaak. 

  zwanger zwangerschap
 • Kan ik mijn partner meeverzekeren?

  Nee, alleen medewerkers van Fluvium kunnen deelnemen.

  partner
 • Kan ik deze verzekering gebruiken voor mijn hypotheek?

  Voor een hypothecaire geldlening wordt (meestal) gevraagd of je een verzekering hebt die een uitkering geeft bij arbeidsongeschiktheid. Deze collectieve inkomensverzekering vult jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan. Deze collectieve inkomensverzekering kun je dan ook gebruiken bij je hypotheekaanvraag.

  hypotheek
 • Ik bereik binnen 2 jaar de AOW-leeftijd. Is de verzekering dan nog interessant?

  Twee jaar voordat je de AOW-leeftijd bereikt, wordt de verzekering automatisch stop gezet. De premie wordt vanaf dat moment niet meer ingehouden op je salaris*. Reden hiervan is dat je pas recht krijgt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering nadat je minimaal twee jaar verzuimd hebt wegens ziekte.
  Indien je al een aanvullende uitkering ontvangt uit de verzekering, dan blijft deze uitbetalen tot aan je AOW-leeftijd (mits je voldoet aan de gestelde polisvoorwaarden).

  * als de premie volledig door de werkgever wordt betaald, dan werd er al geen premie ingehouden op het salaris.

  AOW pensioen leeftijd
 • Ik heb al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat moet ik nu doen?

  Indien je naast de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering een individuele aanvullende WIA-verzekering hebt, is het verstandig de premie en dekking van jouw individuele en deze collectieve verzekering te vergelijken. Deze collectieve regeling sluit wat betreft dekking naadloos aan op de bestaande regelingen van UWV en het pensioenfonds en is hoogstwaarschijnlijk goedkoper.

  Het is niet zinvol om dubbel verzekerd te zijn en wettelijk geldt dat een verzekering tegen schade niet mag leiden tot een verbetering van de inkomenspositie in geval van schade (indemniteitsbeginsel). Je kunt dus het beste een keuze maken tussen beide.

  Vanuit sommige cao's is de werkgever verplicht om de verzekering voor haar medewerkers af te sluiten. Mocht dit voor jouw situatie gelden, dan zie je dit terug op deze website. 

  verzekering
 • Kan ik niet zelf zo'n verzekering afsluiten?

  Theoretisch kun je zelf ook een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De premie zal echter (veel) hoger zijn en ongetwijfeld worden er medische vragen gesteld voordat de verzekeraar jou de verzekering wil geven. De uitkomst van die medische keuring kan zelfs leiden tot een verhoogd risico of afwijzing van jouw aanvraag.

  Deze collectieve regeling is volledig afgestemd op onze situatie. Zo wordt er rekening gehouden met een uitkering vanuit het pensioenfonds. Indien je het individueel regelt is deze koppeling lastiger te maken, waardoor er sprake zou kunnen zijn van "dubbele verzekering" en dus onnodige kosten.

  Vanuit sommige cao's is de werkgever verplicht om de verzekering voor haar medewerkers af te sluiten. Mocht dit voor jouw situatie gelden, dan zie je dit terug op deze website. 

  afsluiten
 • Arbeidsovereenkomst (4)
 • Ik werk parttime; heeft de verzekering toegevoegde waarde voor mij?

  Bij arbeidsongeschiktheid daalt je inkomen. Het is daarbij niet relevant of je je inkomen verdient uit een parttime- of uit een voltijd-dienstverband. Procentueel daalt je inkomen evenveel.

  parttime deeltijd
 • Ik ga uit dienst, wat gebeurt er met de verzekering?

  De verzekering eindigt automatisch op de datum dat je arbeidsovereenkomst beƫindigd wordt. Er kan dan sprake zijn van verschillende situaties:

  1. Je bent niet ziek en ontvangt ook geen uitkering uit de verzekering bij Loyalis. Fluvium meld jouw uitdiensttreding bij Loyalis. Jouw deelname aan de verzekering eindigt en je hoeft verder geen actie te ondernemen. 
  2.  Als je ziek bent op het moment dat je uit dienst gaat, dan zijn er twee situaties mogelijk:
   a) Je bent korter dan 42 weken ziek op het moment dat je uit dienst gaat; zorg dan zelf dat je, als je eenmaal 42 weken ziek bent, contact opneemt met Loyalis om dit te melden. De contactgegevens van Loyalis kun je terug vinden op hun website. De 42e weekmelding is een vereiste voor een eventuele uitkering van de verzekering als je uiteindelijk eventueel arbeidsongeschikt wordt verklaard door het UWV. 
   b) Je bent langer dan 42 weken ziek op het moment dat je uit dienst gaat; Fluvium zorgt dat de 42e week melding wordt gedaan bij Loyalis. Je hoeft verder geen actie te ondernemen.
  3. Je ontvangt al een uitkering uit de verzekering van Loyalis. Deze uitkering loopt gewoon door conform de geldende polisvoorwaarden, ook als je uit dienst gaat. Communicatie over de verzekering verloopt rechtstreeks tussen jou en Loyalis.
   uit dienst uitdienst
  1. Ik heb een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; kan ik meedoen aan de verzekering?

   Ja, ook als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt kun je deelnemen aan de collectieve inkomensverzekering.
   Als je deelneemt en voor einddatum van je bepaalde tijd contract ziek wordt, niet herstelt en na twee jaar voor dezelfde ziekteoorzaak arbeidsongeschikt wordt verklaard, ben je verzekerd via de inkomensverzekering. Ook al ben je op het moment van de arbeidsongeschiktheidskeuring niet meer in dienst. Bepalend voor dekking van de inkomensverzekering is namelijk het moment dat je je ziek meldt.

   dekking bepaalde tijd contract
  2. Wat gebeurt er met de premie als ik meer of minder salaris verdien?

   De premie bedraagt een percentage van je bruto salaris*. Zodra dit bedrag wijzigt, wordt de premie automatisch aangepast.

   * tenzij de premie volledig door de werkgever wordt betaald. In dat geval wordt er geen premie ingehouden op jouw salaris.

   minder meer salaris
  3. Premie (2)
  4. Kan ik de premie aftrekken van mijn aangifte inkomenstenbelasting?

   Nee, de premie wordt ingehouden op je bruto salaris*. Daardoor wordt er rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de premie en betaal je netto een lagere premie. Je hoeft dus zelf niets meer aan te geven in je belastingaangifte.

   Omdat de premie bruto wordt ingehouden, wordt het bruto salaris iets lager. Verlaging van het bruto salaris kan van invloed zijn op de hoogte van een WIA-, WAO- of WW-uitkering en het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen als de zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming studiekosten.

   * tenzij de premie volledig door de werkgever wordt betaald. In dat geval wordt er geen premie ingehouden op jouw salaris.

   belasting aftrekbaar aangifte
  5. Blijft de premie altijd gelijk?

   Nee, de premie is afhankelijk van de afspraken tussen jouw werkgever en de verzekeraar. Inflatie kan ervoor zorgen dat de premie omhoog kan gaan. Tegelijk kunnen bepaalde situaties ook zorgen voor een lagere premie. Op dit moment is de premie afgesproken voor een vaste periode. Als deze periode voorbij is zal jouw werkgever in contact gaan met de verzekeraar om nieuwe afspraken te maken. Hierbij wordt jouw werkgever ondersteund door een intermediair. Op deze manier zorgt jouw werkgever altijd voor de meest gunstige situatie voor jou als medewerker. 

  6. Verzekering (2)
  7. Waarom is deelname aan de verzekering belangrijk?

   Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, zal je inkomen flink dalen. Daling tot onder bijstandsniveau is zelfs mogelijk. Deelname aan de inkomensverzekering voorkomt dit. Indien je niet deelneemt aan de collectieve inkomensverzekering, loop je een financieel risico.

   niet deelnemen risico
  8. Ontvang ik een eigen polis of certificaat?

   De verzekering is collectief door jouw werkgever afgesloten. Jouw werkgever is de verzekeringsnemer. Je ontvangt daarom geen individuele polis of certificaat. Mocht u zelf een deel of de volledige premie betalen dan ziet u de premie-inhouding terug op uw loonstrook. 

   polis certificaat bewijs
  9. Afwijkende en overige vragen (2)
  10. Heb je een andere vraag?

   Klik hier voor meer informatie. Hier vind je meer antwoorden en vragen. Deze zijn toegespitst op de verzekeraar en geven meer inzicht in bijvoorbeeld uitsluitingen, deelname en andere veel gestelde vragen.

   verzuim ziek keuring keuren deelnemen afstand deelnemen deelnemen
  11. Staat jouw vraag er niet tussen?

   Als je het antwoord op jouw vraag op deze pagina of elders op de site niet kunt vinden, neem dan contact op met de helpdesk. Zij helpen je graag.