Arbeidsongeschiktheid

Inkomen bij volledige arbeidsongeschiktheid

Wanneer het UWV na 2 jaar ziekte beslist dat je volledig (80 tot 100%) arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering van de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De hoogte van de uitkering hangt van de vraag of je duurzaam arbeidsongeschikt bent of niet.

Je bent volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam, verklaard

Als je volledig arbeidsongeschikt bent (80-100%), maar niet duurzaam, dan val je in de zogenaamde
WGA-regeling van de WIA. Je ontvangt dan een uitkering van 70% van je laatstverdiende (gemaximeerde) loon (maximaal € 59.706,- (in 2022)). ‘Niet duurzaam’ wil zeggen dat er volgens deskundigen nog kans is op herstel.

Je bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard

Als je volledig én duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan val je in de zogenoemde IVA-regeling van de WIA. Duurzaam wil zeggen dat er volgens de deskundigen geen kans op herstel is. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) salaris.

Verdien je meer dan maximum SV-loon van € 59.706,- (in 2022)?

Als je meer dan € 59.706,- (in 2022) verdient (excedent loon), is de terugval in inkomen relatief groter omdat de uitkering van het UWV geen rekening houdt met dit excedent loon. 

Wil je meer informatie over de uitkering van het UWV?

Bekijk de website van het UWV voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid, de WIA-uitkeringen en de voorwaarden die daarbij gelden.


Lightbox Image