Arbeidsongeschiktheid

Inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Beslist UWV na 2 jaar ziekte dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (35 tot 80%)? Dan heb je recht op een maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Je valt dan in de zogenoemde WGA-regeling van de WIA. De WGA-regeling kent twee periodes:

  • De loongerelateerde periode
  • De vervolgperiode
De loongerelateerde periode

Je ontvangt een loongerelateerde WGA-uitkering, waarbij je totale inkomen minimaal 70% van je (gemaximeerde) laatstverdiende inkomen bedraagt (maximaal € 59.706,- (in 2022)). De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden.

De vervolgperiode

Na afloop van de loongerelateerde uitkering heb je recht op één van de volgende uitkeringen:

  1. WGA-loonaanvullingsuitkering: als je minstens de helft verdient van wat je volgens het UWV nog zou kunnen verdienen. De hoogte is afhankelijk van je laatstverdiende salaris (maximaal € 59.706,- (in 2022)), wat je nu zelf verdient en wat je volgens het UWV zou kunnen verdienen.
  2. WGA-vervolguitkering: als je minder dan de helft verdient van wat je volgens het UWV nog zou kunnen verdienen. De hoogte is afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent en is gebaseerd op het minimum loon. Je uitkering kan derhalve lager zijn dan bijstandsniveau.
Verdien je meer dan maximum SV-loon van € 59.706,- (in 2022)?

Dan heb je een zogenaamd excedent loon. De mogelijke terugval in inkomen is dan relatief groter omdat de uitkering van het UWV geen rekening houdt met dit excedent loon. 

Wil je meer informatie over de uitkering van het UWV?

Bekijk de website van het UWV voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid, de WIA-uitkeringen en de voorwaarden die daarbij gelden.Lightbox Image