Collectieve inkomensverzekering

Hoe kan ik deelnemen?

Wij kunnen deze collectieve regeling éénmalig zonder aanvullende gezondheidseisen aanbieden op het moment dat je in dienst komt. Om te voorkomen dat medewerkers buiten de boot vallen hebben we ervoor gekozen dat iedereen die in aanmerking komt voor de verzekering automatisch mee doet. De ervaring bij andere organisaties leert dat het merendeel van de medewerkers van dit aanbod gebruik wil maken. Voor de mensen die mee willen doen en voor de verzekering in aanmerking komen maken wij het makkelijk. Je hoeft geen actie te ondernemen. Uiteraard hebben medewerkers de keuze om niet mee te doen. Indien een medewerker niet mee wil doen vragen we om hier bewust voor te kiezen en een afstandsverklaring te ondertekenen.

Klik hier wanneer je niet wenst deel te nemen aan de verzekering.