Arbeidsongeschiktheid

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving ben je arbeidsongeschikt als het UWV na twee jaar ziekteverzuim vaststelt dat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Je bent dan (deels) niet meer in staat om arbeid te verrichten.

De eerste twee jaar van ziekte

Na de ziekmelding volgt een periode van twee jaar, waarin je officieel de status van 'zieke werknemer' hebt. Tijdens deze twee jaar heeft jouw werkgever de wettelijke verplichting om minimaal 70% van je salaris door te betalen. Tijdens deze periode hebben jij en je werkgever een aantal verplichtingen. Denk hierbij aan het bezoeken van een bedrijfsarts en  het nakomen van diverse andere afspraken.

De beoordeling door UWV

Ongeveer anderhalf jaar na je ziekmelding krijg je een brief van het UWV met een oproep voor een keuring. Het UWV beoordeelt of en in welke mate je arbeidsongeschikt bent op basis van de WIA-wetgeving (Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen). Het gaat daarbij overigens niet om het werk wat je deed voordat je je ziek meldde, maar om de mogelijke functies die je nog zou kunnen uitoefenen.

Er zijn twee partijen betrokken bij de beoordeling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid:

1.  De verzekeringsarts bepaalt je beperking.
2.  De arbeidsdeskundige bepaalt welke mogelijkheden je nog hebt.

De keuring door het UWV kent drie mogelijke uitkomsten:

  1. Minder dan 35% arbeidsongeschikt: dan ben je volgens het UWV nog voldoende in staat  om je eigen inkomen te verdienen. Je ontvangt dan ook geen uitkering van het UWV.  
  2. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%): in dit geval heb je recht op een uitkering van het UVW. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van jouw inkomen, arbeidsverleden en mate van arbeidsongeschiktheid. Het UWV gaat er in deze situatie van uit dat je (deels) zult herstellen.
  3. Volledig (80-100%) arbeidsongeschikt: hierin wordt nog onderscheid gemaakt naar twee soorten arbeidsongeschiktheid: 
    • Niet-duurzaam: er is kans op herstel. Je hebt recht op een uitkering van het UWV die 70% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon bedraagt.
    • Duurzaam: er is geen kans op herstel. Je hebt recht op een uitkering van het UWV die 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon bedraagt.

Veel mensen denken dat je bij arbeidsongeschiktheid altijd 70% van je laatste inkomen krijgt, maar dat is dus helaas niet altijd het geval. De collectieve inkomensverzekering vult jouw inkomen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid aan. 


Lightbox Image