Arbeidsongeschiktheid

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ben je langdurig ziek? Dan moet dit worden gemeld bij Loyalis*. Dit regelt Fluvium voor je zolang je in dienst bent. Ook als je herstelt, zorgt Fluvium dat dit wordt gemeld bij Loyalis. Mocht je niet herstellen en uiteindelijk arbeidsongeschikt worden verklaard door het UWV, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een aanvullende uitkering uit de collectieve inkomensverzekering. 

Een claim indienen bij de verzekeraar 

Na ongeveer 2 jaar ziekte wordt je arbeidsongeschiktheid beoordeeld door het UWV om te bepalen of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. De uitkomst hiervan ontvang je schriftelijk van het UWV in de vorm van een WIA-beslissing. Deze beslissing heeft Loyalis nodig om een eventuele claim te beoordelen. Loyalis bepaalt de vervolgstappen in het claimproces. Bekijk de vervolgstappen voor het indienen van een claim.

Ziek uit dienst voordat je 42 weken ziek bent? 

Als je uit dienst gaat voordat je 42 weken ziek bent, dan is het jouw eigen verantwoordelijkheid om je na 42 weken ziek te melden bij Loyalis. Dit doet je ex-werkgever dan niet voor jou. Dat geldt ook voor het melden van eventueel herstel. Als je pas uit dienst gaat nadat je 42 weken ziek bent, dan heeft jouw ex-werkgever al gezorgd voor ziekmelding bij Loyalis. Meld je in dat geval telefonisch of schriftelijk bij Loyalis. [[polisnummerclaim]] Ga naar de contactgegevens van de verzekeraar.

* Mocht Fluvium zijn gewisseld van verzekeraar tijdens jouw ziekteperiode dan val je onder de dekking van de verzekeraar ten tijde van jouw eerste ziektedag. Neem contact op met de helpdesk als onduidelijk is welke verzekeraar dit was. 


Lightbox Image