Collectieve inkomensverzekering

Hoofdlijnen collectieve inkomensverzekering

Fluvium vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond blijven, maar we weten dat dit helaas niet voor iedereen realiseerbaar is. Als werkgever willen we je ondersteunen bij het voorkomen van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Daarom hebben we een collectieve inkomensverzekering voor arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten bij Loyalis.

Individueel is het moeilijk om een dergelijke verzekering te sluiten. Enerzijds zal de premie veel hoger zijn en anderzijds krijg je te maken met gezondheidswaarborgen. Via deze collectieve regeling kun je eenmalig zonder gezondheidswaarborgen een verzekering afsluiten. Omdat het een collectieve regeling is, is de premie lager dan normaal. 

Voor wie?

De regeling is in principe bedoeld voor alle medewerkers van Fluvium. Voor een aantal medewerkers is deelname niet interessant, denk aan de groep die op korte termijn de AOW-leeftijd bereikt. Lees meer over de doelgroepen.

Hoe hoog zijn de kosten?

Omdat het een collectieve regeling betreft is de premie relatief laag, zeker gezien de uitgebreide dekking. De premie van deze verzekering bedraagt een percentage van jouw inkomen. Lees meer over de premie.

Hoeveel bedraagt de uitkering na arbeidsongeschiktheid?

Mocht je onverhoopt arbeidsongeschikt raken, dan keert deze collectieve inkomensverzekering uit. Bereken hier jouw premie en de uitkering van de collectieve verzekering.

Hoe kan ik deelnemen?

Wij kunnen deze collectieve regeling éénmalig zonder aanvullende gezondheidseisen aanbieden op het moment dat je in dienst komt. Om te voorkomen dat medewerkers buiten de boot vallen hebben we ervoor gekozen dat iedereen die in aanmerking komt voor de verzekering automatisch mee doet. De ervaring bij andere organisaties leert dat het merendeel van de medewerkers van dit aanbod gebruik wil maken. Voor de mensen die mee willen doen en voor de verzekering in aanmerking komen maken wij het makkelijk. Je hoeft geen actie te ondernemen. Uiteraard hebben medewerkers de keuze om niet mee te doen. Indien een medewerker niet mee wil doen vragen we om hier bewust voor te kiezen en een afstandsverklaring te ondertekenen.

Kijk hier om te zien of je in aanmerking komt voor deelname aan de verzekering.


Lightbox Image