Collectieve inkomensverzekering

Wat is er verzekerd?

Met de collectieve inkomensverzekering van Fluvium voorkom je drastische inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. Dat is een fijne gedachte op het moment dat je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. 

Klik hier voor meer informatie over de dekking van de collectieve inkomensverzekering.

Hieronder kun je de premie en uitkering van de verzekering berekenen. Deze zijn afhankelijk van onder andere jouw inkomen en arbeidsongeschiktheidspercentage. Vul jouw jaarinkomen en arbeidsongeschiktheidspercentage in en klik op 'toon dekking en premie'.

Let op: aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De polisvoorwaarden van de verzekeraar zijn altijd leidend.
Lightbox Image

Bereken hier hoe hoog jouw inkomen is bij arbeidsongeschiktheid.

Voorbeeld van mogelijk inkomensdaling

Mijn verzekeringspremie

Mijn inkomen

Mijn bruto maandinkomen

0

Mijn bruto maandpremie

0

Mijn netto maandpremie

0
*De premie wordt berekend op basis van uw opgegeven bruto jaarinkomen. Bij de berekening van de maandpremie wordt uitgegaan van 1/12e deel van het jaarinkomen. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventueel extra inkomen zoals bonus of vakantiegeld. De getoonde dekking in de grafiek is inclusief een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid vanuit het pensioenfonds. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.